Kadry i płace - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kadry i płace - omówienie - strona 1 Kadry i płace - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Kadry i płace
Charakterystyka ogólna
Moduł Kadry i Płace jest zintegrowanym systemem kadrowo-płacowym przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych o dowolnym profilu działalności, wspomagającym pracę działów: kadrowego i rachuby płac w przedsiębiorstwach i instytucjach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.
Moduł zawiera funkcje gromadzenia i przeglądania danych kadrowych pracowników z uwzględnieniem danych potrzebnych do sporządzania list płac. Zawiera również możliwość generowania przelewów płacowych, dokumentów ZUS, PIT oraz raportów.
Moduł przetwarzania informacji o pracownikach dostarcza funkcji przeznaczonych do gromadzenia danych personalnych i zarządzania bazą danych personalnych. Dane zgromadzone w bazie mogą być następnie używane przez inne funkcje systemu.
Funkcjonalność
Moduł przetwarzania informacji personalnych dostarcza zestawu funkcji gwarantujących pełną obsługę informacji o pracownikach. Funkcje te pozwalają na rejestrowanie, modyfikację, usuwanie oraz udostępnianie danych.
Wygodna obsługa
Praca z modułem przetwarzania informacji personalnych opiera się na systemie okienek. Osoba korzystająca z modułu wprowadza i otrzymuje informacje za pośrednictwem odpowiednio zaprojektowanych formularzy pojawiających się w okienkach.
Płace
Moduł obsługi listy płac przeznaczony jest do tworzenia listy płac oraz przechowywania i udostępniania informacji o utworzonych wcześniej listach.
W tym celu dostarcza zestawu funkcji ułatwiających tworzenie i zarządzanie listami płac. Integruje w sobie również funkcje przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów ZUS i PIT.
Elementy płacowe
Elementy płacowe tworzone są w celu dokonania obliczeń pozwalających na utworzenie listy płac.
Każdy element płacowy może posiadać różne atrybuty definiujące jego przeznaczenie oraz przyjmowane lub wyliczane wartości. Element w szczególności może mieć zdefiniowaną tzw. Formułę, czyli matematyczny zapis postępowania w celu dokonania odpowiednich wyliczeń (np. SUMA - obliczenie sumy wskazanych elementów płacowych).
Element płacowy zawiera również definicje mówiące o tym w jaki sposób jest on używany na liście płac.
Wzorce płacowe
Zdefiniowane elementy płacowe można grupować w tzw. wzorce płacowe. Wzorzec płacowy składa się z elementów płacowych powiązanych ze sobą w szczególny sposób, np. wzorzec Chorobowe może zawierać elementy płacowe przypisywane pracownikom w przypadku, gdy pracownikowi trzeba zarejestrować zwolnienie lekarskie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz