Język angielski, słówka 24-27

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Język angielski, słówka 24-27 - strona 1

Fragment notatki:

24 - 25 organization - organizacja, zrzeszenie, struktura   presentation - prezentacja, przedstawienie, podarek   activities - działalność, okres działania to fallow - wyłóż, przedstaw, poprowadź numerical data - dane numeryczne foreign -obcy, zagraniczny predict -przewidywać, przepowiadać role -rola structure -struktura, budowa, układ compare -porównanie, zestawienie corporate -zbiorowy, korporacyjny, związkowy culture -kultura, uprawa, hodowla manager -kierownik, manager description -opis, rodzaj pie - placek, korzyść chart - wykres, tabela consumer -konsument, odbiorca   salon - salon perfume - perfumy, zapach beauty - piekno, uroda synthelabo - laboratorium syntetyków (?)
active cosmetics - komsmetyki aktywne gross - masa, uzyskiwać turnover - obrót, obieg breakdown - załamanie, przebicie colleague - kolega extract - ekstrakt, wyciąg space - przestrzeń, miejsce, odstęp   continent - kontynent, ląd stały exceptional - wyjątkowy, nadzwyczajny prestigious - prestiżowy   include - zawierać, wcielać, wliczać develop -   rozwijać, okazywać, przekształcać technically-advanced - zaawansowane technicznie pharmacist - farmaceutyka, farmaceuta treatment - leczenie, obróbka nervous - nerwowy, zdenerwowany disorder -zaburzenie, nieporządek, bałagan publishing -działalność wydawnicza, publikowanie location - położenie, lokacja operate - operować, działać range - ranga, klasa, zasięg current project - projekt w toku habitual - zwykłe, powszednie, nałogowe invest - inwestować, kupować increase - wzrost, przyrost field - dziedzina   advance - postep, udoskonalenie turnover - obrót, zmiana, obieg notice - zauważyć 26-27 aloud - na głos practise - praktykować, ćwiczyć recipe - recepta, przepis salt - sól flour - mąka result - wynik, rezultat pronounce - ogłaszać   usage - używanie, użycie   relevant - stosowny, związany, istotny account - rachunek, konto wedding - ślub / brać ślub anniversary - rocznica

(…)

… - informacja principal business - główny biznes activity - działalność head - głowa, kierownik, szef  
revenue - dochód, urząd skarbowy net - netto
income - dochów, przychód products or service - produkt lub usługa provision - zaopatrzenie, zabezpieczenie telecommunication - telekomunikacja, środki łączności equipment - wyposażenie, sprzet, urządzenie avenue - aleja colour - kolor video - wideo undersea…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz