Jednostka i Społeczeństwo-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostka i Społeczeństwo-opracowanie - strona 1 Jednostka i Społeczeństwo-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Jednostka i Społeczeństwo
Jednostka indywidualna to nie jednostka społeczna
Każda jednostka istnieje w społeczeństwie
Jednostką zajmują się psychologia i antropologia (fil.)
Psychologia = dynamika pracy mózg, pamięć
Filozofia, antropologia filozoficzna = ludzie, kondycja człowieka, istota bytu (np. każdy musi się sam urodzić, schodzimy ze świata bez świadomości i woli JEDNOSTKA SPOŁECZEŃSTWO
Rola społeczna - wiąże się z czynnościami, funkcjami, przejawami aktywności. Zobowiązania, powinności, zadania wyznaczone w grupie.
Rolę się odgrywa (nie wykonuje)
Znaczenia Roli:
DESKRYPTYWNE (opisowe) - brak standardów i wzorców. Czynności spontaniczne, kreatywne. Wynikają z potrzeb emocjonalnych np. rola matki wobec dziecka, wena twórcza pisarza. Powtarzane przez jednostkę.
PREDYKTYWNE - przewidywanie czyichś zachowań. Brak konwencji, zmiana - dysonans poznawczy
PRESKRYPCYJNE (normatywne) - przepisy
Jedne role są naturalne i konieczne (np. dziecko). Role dobrowolne wynikające z woli, wyboru. Determinacja zewnętrzna. Groźba konfliktu ról (odgrywanie jednej roli utrudnia odgrywanie drugiej). Konflikt ról - patologia społeczna (anomia społeczna)
Anomia - rozpad ładu, konflikty ról i patologia. Wprowadził Durkheim (rozwinął Merton)
Społeczeństwo gnomiczne - dotknięte dezintegracją społeczną.
Aspiracja społeczna - odnosi się do motywacji (najogólniejsza kategoria) i ukierunkowuje jednostkę na określone wartości. Cecha społeczna. Uwarunkowane możliwością realizacji
Aspiracja - Postawa - motyw
W aspiracjach zachowany jest mechanizm trwałości, który generuje postawy.
Czynniki:
Subiektywny - (kim jestem? Jaki? Co wymaga otoczenie? - SAMOOCENA)
Obiektywny - (postrzeganie układu szans społecznych)
Czynnik obiektywny + czynnik subiektywny = sukces, kariera
Predylekcja - pierwsze dążenie, nieumotywowane
Aspiracja - umotywowane, możliwość realizacji (nie są to marzenia)
Wolność jako zrozumiała konieczność
ZDOLNOŚCI
OSIĄGNIĘCIA
Z= O realny poziom aspiracji
Z O wysoki poziom aspiracji
Z

(…)


Człowiek ma świadomość, że ma świadomość - w przeciwieństwie do roślin i zwierząt, które mają świadomość jako poczucie odrębności.
To w jakich warunkach przyjdzie człowiek, to socjologia jednostki (osobowość społeczna)
KULTURA <-relacje: (aspiracje społ.)-> JEDNOSTKA <-relacje: (rola społ.-> SPOŁECZEŃSTWO
Rola społeczna -> wiąże się z czynnościami, funkcjami, przejawami aktywności. Zobowiązania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz