James'a Fowlera teoria wyższości treści

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
James'a Fowlera teoria wyższości treści - strona 1 James'a Fowlera teoria wyższości treści - strona 2

Fragment notatki:

. James'a Fowlera teoria wyższości treści J. Fowler wychodził z założenia, że wiara wywodzi sie z komunikacji z ludźmi, ze światem społecznym i z Transcendencją. Wiara obejmuje całą osobowość, poziomy nieświadomości, moralność, świadomość społeczną i inteligencję. Struktura poszczególnych stopni rozwoju religijnego uwzględnia przemiany, które można ująć jako siedem aspektów:
1) forma logicznego myślenia,
2) przejęcie roli,
3) forma moralnych ocen,
4) granice społecznej świadomości, 5) przemieszczenie autorytetu,
6) formy wzajemnych relacji ze światem,
7) funkcje symboliczne.
J. Fowler opisuje poziom zerowy, w którym brak wyraźnych religijnych przejawów i sześć obserwowalnych empirycznie stopni rozwoju.
0. Pierwsza wiara i wcielona jaźń . Występuje tu dualizm między "ja" i inni, między "ja" i otoczenie, między selfem a przedmiotami. W rozwoju na dalszych etapach odbywa się różnicowanie między selfem a tymi obszarami. Bóg jako taki nie jest jeszcze spostrzegany,
1. Wiara intuicyjno-projekcyjna i impulsywna jaźń . Dziecko projektuje na otoczenie własne intuicje i fantazje. Potencjalnie mogą na tym etapie być formowane trwałe orientacje uczuciowe i wyobrażeniowe.
2. Wiara mityczno-dosłowna i imperialna jaźń. Na tym poziomie opowiadane historie są istotnym środkiem konstruowania i uzyskiwania sensu. Jaźń jest zorientowana na własne pragnienia i interesy; przez ich pryzmat interpretowane są doświadczenia własne i innych ludzi. Bóg spostrzegany jest jako ten, który nagradza i karze.
3. Wiara syntetyczno-konwencjonalna i interpersonalna jaźń. Osiągnięta w tym czasie perspektywa pozwala odnaleźć się na miejscu innych i zobaczyć siebie ich oczyma. Wiara jest zakotwiczona w procesie identyfikacji. Bóg pomaga w samoidentyfikacji.
4. Wiara zindywidualizowana-zreflektowana i intuicyjna jaźń . Na tym etapie rozwoju możliwe staje się uzyskanie dystansu wobec siebie samego i krytyczne sprawdzenie wartości wiary i symboli. Wynikiem tej krytycznej oceny może być pogłębiebie wiary albo jej zagubienie.
5. Wiara łącząca i interindywidualna jaźń . Na tym poziomie rozwoju powinna nastąpić integracja jaźni z tym, co na poziomie czwartym zostało wyparte w interesie pewności siebie. Poziom ten osiągają tylko nieliczni. Występuje tu rzeczywista gotowość do głębokich, wzajemnych, owocnych rozmów z tradycjami innymi niż własna. 6. Wiara uniwersalizująca i jaźń ugruntowana w Bogu . To jest poziom hipotetyczny, który może być przypisany Gandhiemu, czy Martinowi Lutherowi Kingowi.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz