Jak napisać biznes plan.

Nasza ocena:

4
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jak napisać biznes plan. - strona 1

Fragment notatki:

Dokument składa się z 6 stron w formacie doc.

W niniejszym dokumencie można znaleźć informacje na takie tematy jak: po co tworzymy biznesplan, jakie elementy powinien zawierać biznes plan, jakie zalety niesie za sobą dobrze napisany biznes plan. Ponadto w notatce poruszone są takie zagadnienia jak: układ biznes planu, opis przedsięwzięcia, cele, misja, opis firmy, produkty i usługi. W dalszej części pojawiają się takie pojęcia jak: analiza rynku, strategia marketingowa, struktura organizacyjna, analiza finansowa, bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych. Kolejnym etapem biznes planu opisanym w dokumencie jest szczegółowa analiza wskaźnikowa, obejmuje ona takie zagadnienia jak: wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki rentowności, wskaźniki operacyjności, NPV, IRR, analiza ryzyka. Dodatkowo w notatce wymienione zostały również zadania jakie spełnia biznesplan.

Biznes plan- układ, zadania i sukces.
Układ biznes planu.
W gospodarce rynkowej często zachodzące zmiany zmuszają do nowego
spojrzenia na funkcje realizowane przez firmę. Jedną z nich jest planowanie,
czyli określenie celów jakie przedsiębiorstwo pragnie osiągnać w swojej strategii. Planowanie jest przewidywaniem warunków działania w określonych granicach
czasowych, jest wyznaczaniem celów i zadań oraz środków i sposobów ich
najkorzystniejszej realizacji. Jest to proces ciagły zwiazany z przygotowaniem szczegółowego "rozpracowania" przedsięwziecia. Od niego zaczyna się dzialałność
zarządu nowo powstałej spółki bądź firmy, która zamierza się zmodernizowac.
Biznes plan opracowuje się celem przedstawienia radzie nadzorczej, inwestorom, kierownictwu banków finansujacych przedsięwziecia lub przedsiębiorstwo,
przedstawicielom biznesu , którzy dysponują wolnym kapitałem i chcą, nawet
podejmując duże ryzyko, organizować wspólne przedsięwziecia. Biznes plan
zmusza do zastanowienia sie nad tym, czego oczekuje się od firmy w przyszłosci
i jak pokierowac tą przyszłoscia. Niezaleznie od tego, czy firma już istnieje, czy
jeszcze nie, proces planowania jest niezbędny do wyznaczenia odpowiednich
kierunków i metod dzialania. Nowo powstająca firma przygotowuje plan
przedsięwziecia w celu określenia podstaw działania, ale najczęsciej aby uzyskac
kredyt. W istniejącej juz firmie planowanie pozwala lepiej przygotowac dalsza
dzialalnosc. Plan przedsięwziecia jest systemem "wczesnego ostrzegania",
w przypadku pojawienia sie grozby porażki. Prognozujac przyszłe rezultaty
i wyniki finansowe należy opierać sie na informacjach z przeszłosci
(sprawozdania finansowe, raporty i inne dokumenty księgowe).
Oto przykładowy układ rozdziałów, które powinny znaleźć się
w planie przedsięwzięcia:
I Krótki opis przedsięwzięcia:
Krótki opis jest wprowadzeniem do reszty planu. Musi on być dobrze napisany,
ponieważ w przeciwnym razie osoba czytająca nie będzie miała ochoty zapoznać
się z pozostałą częścią.
W opisie nie należy streszczać biznes planu, lecz trzeba przedstawić jego
najważniejsze punkty.
A Cele:
Chodzi tu o cele działalności firmy dotyczące udziału na rynku, wielkości
sprzedaży oraz zysku. Firmy muszą stawiać sobie cele i planować ich realizację.
Sprawdź, czy twoje cele są konkretne i mierzalne. Wymień poszczególne cele,
jak np. określony poziom sprzedaży lub zysków, procent marży brutto, stopę
wzrostu lub udział w rynku.
Ustalenie celów stanowi bardzo przydatną podstawę do rozpoczęcia ustalania
zadań dla firmy. Natomiast - zadania to kolejne instrukcje, określające

(…)

… albo niepewności uzyskania dochodu lub zwrotu inwestycji
(m. in. odchylenie standardowe i współczynnik zmienności). Odchylenie
standardowe jest statystyczną miarą rozproszenia rozkładu prawdopodobieństwa
możliwych przychodów. Im mniejsze odchylenie, tym węższy rozkład i mniej
ryzykowna inwestycja. Współczynnik zmienności możesz obliczyć dzieląc
odchylenie standardowe przez jego wartość oczekiwaną. Im wyższy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz