Istota strategii i zarządzania strategicznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota strategii i zarządzania strategicznego - strona 1 Istota strategii i zarządzania strategicznego - strona 2 Istota strategii i zarządzania strategicznego - strona 3

Fragment notatki:

Istota strategii i zarządzania strategicznego. Głównym przedmiotem zainteresowań wiedzy o organizacji i zarządzaniu , które przesądzały o sukcesie firm na rynku były problemy wewnątrz organizacyjne. Źródeł sukcesu poszukiwano w zmianach usytuowania komórek i ich powiązaniu. To w nich upatrywano głównie źródeł przewagi konkurencyjnej.
Do rzadkości należały próby ustalenia prawidłowości , jakie zachodzą pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Doskonaląc czynniki wewnątrz organizacyjne zmieniano sposób powiązania komórek, zmieniano sposób lokalizowania uprawnień, zastępowano centralizację decentralizacją. Zmieniano systemy komunikacyjne instytucji, zaczęto badać i analizować konteksty funkcjonowania organizacji. Okazało się, że nie wszystkie problemy da się wyjaśnić bez konieczności odwoływania się do cech kontekstu w jakim organizacja funkcjonuje. Zaczęły pojawiać się przesłanki, zupełnie innego spojrzenia na proces funkcjonowania firmy i źródeł przewagi konkurencyjnej. Przesłanki o których mowa miały swoje źródła w praktycznej weryfikacji powszechnie dotychczas obowiązujących teorii ekonomii. Zaczęło się w praktyce okazywać, że kryzysy gospodarcze nie są wcale skutkiem tylko braku efektywnego popytu, że możliwa jest inflacja przy jednoczesnym bezrobociu, że zaplanowanie zadań w skali gospodarki spowoduje ich realizację przez podmioty rynkowe, itp.
Organizacja nie może działać bez otoczenia, ponieważ pobiera z zewnątrz środki potrzebne do realizacji.
Organizacja i otoczenie - zachodzi konflikt; jedno i drugie chce jak najwięcej dając jak najmniej. Jedna z wybijających się cech mówi, że organizacja to systemy otwarte. Jeżeli organizacja nie chce pozostać tylko biernym obserwatorem otoczenia musi opracować sobie długofalową koncepcję funkcjonowania i rozwoju opartą na myśleniu strategicznym, strategii i zarządzaniu strategicznym.
MYŚLEĆ STRATEGICZNIE to znaczy:
Dążyć do poznania sytuacji, badanie szans i zagrożeń wybiegając wiele lat naprzód
Stosować metody analizy i planowania umożliwiający gromadzenie potrzebnych informacji, opracowania planu i jego realizacja
Nie przywiązywać się do już opracowanych planów i mieć wolę ustawicznej zmiany obszarów i sposobów działania firmy zgodnie ze zmieniającą się wizją tej firmy i jej otoczenia
STRATEGIA- sztuka prowadzenia wojny, wywodzi się z nomenklatury wojskowej. Pojęcie to przeniesione po II wojnie światowej na grunt nauk OiZ zapoczątkowało tzw. Strategiczny kontekst funkcjonowania firm na rynku i ten kontekst wyraża analiza złożonych zależności, które pojawiają się w rezultacie współdziałania albo walki między wieloma organizacjami i rozpatrywane są z punktu widzenia nauki, techniki, gospodarki i rynku. Strategiczny kontekst funkcjonowania firm jest konsekwencją dwóch równolegle przebiegających procesów:


(…)

… kompleks działań:
obserwacja otoczenia, opracowanie programów dotyczących jego zmian, analizy trendów, budowanie scenariuszy
dokonywanie zmian w powiązaniu organizuje z otoczeniem i regułach współdziałania z innymi organizacjami
dostosowywanie wnętrza firmy, powiązane z rozwijaniem jej wewnętrznych systemów organizacyjnych, procedur, zadań, technologii
Schemat ogólny koncepcji strategii organizacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz