Istota przesłanki „ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze”-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota przesłanki „ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze”-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw istotę przesłanki „ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tę przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego. Niekaralność czynu („sprawca nie podlega karze”) art. 17 § 1 pkt 4 (zob. np. art. 15 § 1 - nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego , art. 17 § 1 i 2 kk - § 1. Nie podlega karze za przygotowanie, kto dobrowolnie od niego odstąpił, w szczególności zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł skorzystaniu z niech w przyszłości; w razie wejścia w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia czynu zabronionego, nie podlega karze ten, kto nadto podjął istotne starania zmierzające do zapobieżenia dokonaniu. § 2. Nie podlega karze za przygotowanie osoba, do której stosuje się art. 15 § 1 ) - rodzi obowiązek odmowy wszczęcia postępowania lub jego umorzenia, także na rozprawie po odczytaniu aktu oskarżenia, na podstawie wymienionych już przepisów.
niekaralność czynu (nie spowodowaną przedawnieniem) - w razie stwierdzenia takiej przeszkody procesowej:
w fazie przedjurysdykcyjnej - postanowienie o odmowie wszczęcia postęp. lub umorzeniu postęp.
w fazie jurysdykcyjnej - nakazuje się wydać wyrok uniewinniający. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz