Istota operacji bankowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota operacji bankowych- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Istota operacji bankowych W warunkach gospodarki rynkowej banki muszą godzić dwa cele. Pierwszym jest dążenie do maksymalizacji zysku w długim okresie działalności. Drugim - koniecz­ność zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych depozytariuszy. Banki sta­nowią samodzielne i samo finansujące się podmioty gospodarcze - instytucje finan­sowe posiadające osobowość prawną i działające na zasadach rozrachunku gospo­darczego. Jednocześnie banki jako instytucje zaufania publicznego powinny zapew­nić bezpieczeństwo przechowywanych depozytów i ich alokację w przedsięwzięcia o takim stopniu ryzyka, które są w stanie kontrolować bez szkody dla klientów.
Zakres działalności bankowej Działalność banków wyraża się między innymi w obsłudze obiegu pieniądza, kredytowania, realizacji i uczestnictwie w różnych formach inwestowana kapitałów. W gospodarce rynkowej każde inwestowanie łączy się nierozerwalnie z pomnażaniem kapitałów. Wymaga to identyfikacji poszczególnych operacji banko­wych z punktu widzenia produktów, klientów, terminów realizacji umów itp. Wystę­puje przy tym współzależność banku jako przedsiębiorstwa i instytucji zaufania pu­blicznego. Zaufanie klientów może pozyskać dobre przedsiębiorstwo bankowe, efektywne pod względem ekonomicznym zapewniające wysoką jakość obsługi klientów. Z kolei warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa jest zaufanie klientów, którzy będą skłonni powierzyć bankowi swoje pieniądze.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz