Istota kosztów i pojęcia bliskoznaczne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota kosztów i pojęcia bliskoznaczne- opracowanie - strona 1 Istota kosztów i pojęcia bliskoznaczne- opracowanie - strona 2 Istota kosztów i pojęcia bliskoznaczne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Istota kosztów i pojęcia bliskoznaczne
Definicje kosztów:
Koszt alternatywny danego wariantu decyzyjnego obejmuje utracone korzyści innego wariantu
Koszt ekonomiczny- całkowity obejmuje koszty explicite (jawne) i koszty implicite (ukryte) (M.Rekowski)
Koszty ekonomiczne obejmują koszty księgowe i koszt alternatywny (M. Nasiłowski)
Koszt jawny- to wydatek niezbędny w celu pozyskania zasobu
Koszt ukryty- to niewykorzystana możliwość wykonania czegoś innego (Kamerschen, Mc Kenzie, Nardinelli)
Koszt (alternatywny) wartość (?) najbardziej preferowanej, ale nie wykorzystanej alternatywy
Koszt krańcowy- dodatkowy koszt ponoszony w związku z produkcją dodatkowych jednostki określonego dobra
Powstaje pytanie jak mierzyć:
Utracone korzyści (przychody, zyski)
Nie wykorzystane możliwości wszystkie czy wybrane
Koszty związane są z produktami, efektami
Koszty (ekonomiczne)
Koszty księgowe koszty alternatywne
- k. jawne - k. ukryte
- k. explicite - k. implicite
Wynik finansowy tworzą strumienie Przychodów i zysków
Kosztów i strat
W kontekście wyniku finansowego koszty i straty są definiowane jako
Przychody i zyski- uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków rzez udziałowców lub właścicieli
Koszty i straty- uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli
Koszty własne stanowią wyrażone w pieniądzu zużycie środków trwałych, wart niematerialnych i prawnych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy, pracowników oraz niektóre wydatki nie odzwierciedlając zużycia dotyczące normalnej działalności danej jednostki gospodarującej w określonej jednostce czasu


(…)

… odnieść definicję i pojęcia kosztów do produktów pracy czy czasu…?
Akcentować zużycie niezbędne, normalne w aspekcie możliwości jego ujęcia?
Jak interpretować celowość?
Czy akcentować związek kosztów z wydatkami
Czy można w sposób obiektywny określić pojęcie kosztów.
Straty-bezekwiwalentne zmniejszenie się składników majątkowych
Nakłady
Ilościowe zużycie czynników produkcji
Dotyczą zużytych zasobów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz