Istota i przyczyny umorzenie postępowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i przyczyny umorzenie postępowania - strona 1

Fragment notatki:

Istota i przyczyny umorzenie postępowania Umorzenie postępowania egz. polega na zakończeniu postępowania bez doprowadzenia do wykonania egzekwowanego obowiązku na skutek zaistnienia przeszkód o charakterze trwałym powodując niemożliwość lub niecelowość prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
Przeszkody takie mogą wystąpić w każdym stadium, również po zakończeniu egzekucji.
Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego- obligatoryjne art59§1
W toku postępowania okazało się że nie stanieje obowiązek który mógłby Stanowic przedmiot egzekucji- sytuacja taka zachodzi gdy obowiązek:
Został wyk przed wszczęciem stepowania
Został umorzony lub wygasł z innego powodu
Nie istniał
Był ściśle związany z osobą zobowiązanego który zmarł
Obowiązek podlegający egz. istnieje jednak nie jest wymagalny, egzekucja lub zastosowanie śr. egz. jest niedopuszczalne lub egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę prowadzącego
Egzekucja jest dopuszczalna al. Nie może być prowadzona ze względu na poważne naruszenie przepisów proceduralnych- takie naruszenia jak:
Określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu egz. , orzeczenia sądu lub z przepisu prawa
Błąd co do osoby zobowiązanego
Zobowiązanemu nie doręczono upomnienia mimo że obowiązek taki ciążył na wierzycielu
Gdy obowiązek o char. niepieniężnym okazał się niewykonalny
Gdy post zawieszono na żądanie wierzyciela i nie zostało podjęte przed upływem 12mcy od dnia zgłoszenia tego żądania
Na żądanie wierzyciela ponieważ jest dysponentem tego postępowania
W innych wypadkach przewidzianych w ustawach
Przyczyny umorzenia postępowania fakultatywne art59§2
Stwierdzenie że w postępowaniu egz. dotyczy obowiązku o char pieniężnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne 41.Forma i skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego FORMA: Umorzenie następuje z urzędu lub na żądanie zobowiązanego lub wierzyciela nie będącego org. egzekucyjnym z mocy prawa jednakże może również następować w skutek postanowienia organu egz. na które służy zażalenie .W przypadku gdy umorzenie następuje w wyniku wniesionego zarzutu organ orzeka o umorzeniu postępowania w drodze ostanowienia w sprawie zgłoszonych zarzutów.
SKUTKI: co do zasady uchylenie dokonanych czynności ,jednakże prawa osób3cich nabyte w skutek tych czynności pozostają w mocy.
Brak uchylenia czynność następuje gdy:
Gdy umorzenie nastąpiło na żądanie wierzyciela
Gdy postępowanie egzekucyjne dotyczy należności pieniężnej zostało umorzone z powodu stwierdzenia że w postępowaniu tym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz