inżynieria materiałowa - kolokwium(sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
inżynieria materiałowa - kolokwium(sem. IV) - strona 1 inżynieria materiałowa - kolokwium(sem. IV) - strona 2 inżynieria materiałowa - kolokwium(sem. IV) - strona 3

Fragment notatki:

1. ŻELIWA CIĄGLIWE- stop odlewniczy otrzymywany przez długotrwałe wyżarzanie żeliwa białego podeutektycznego w temp. 1000 stopni C (o temp. Od 1200-1300 K) , co powoduje rozkład cementytu na grafit kłaczkowy (węgiel żarzenia). Właściwości - dobra wytrzymałość, ciągliwość, odporność na obciążenia dynamiczne, doskonała skrawalność, odporność na działanie gazów spalinowych i dymu oraz kwaśnych wód kopalnianych. Żeliwa ciągliwego białego używa się do wytworzenia kluczy o skomplikowanym kształcie, części zamków do drzwi, łączników do rur, piast kół. W zależności od atmosfery w jakiej odbywa się wyżarzanie otrzymuje się żeliwo - ciągliwe białe - w atmosferze utleniającej (odwęglającej) -żeliwa czarne (perlityczne)- w atmosferze obojętnej Klasyfikacje żeliw- żeliwo białe, szare, pstre (połowiczne) 2. SFEREOIDALNE ŻELIWA- żeliwo, w którym grafit ma kształt zbliżony do kulistego. Żeliwo takie otrzymuje się przez dodanie do ciekłego żeliwa o określonym składzie chemicznym ceru lub magnezu. Podstawowymi składnikami struktury osnowy metalicznej żeliwa sferoidalnego są perlit i ferryt. Oprócz struktury perlitycznej lub ferrytycznej występuje często struktura pośrednia, ferrytyczno-perlityczna. Żeliwa sferoidalne znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle budowy maszyn zastępując staliwo, stal i żeliwo ciągliwe. Właściwości: -niewrażliwość na działanie karbu -zdolność tłumienia drgań -dobre właściwości przeciwcierne . Modyfikacja żeliw - wprowadzenie do ciekłego żeliwa niewielkich ilości (0,1-0,8% masy spustowej) modyfikatora (zmieniacza)- najczęściej sproszkowanego stopu Fe lub Ca z Si, tzw. żelazo-krzemu lub wapnio-krzemu o ziarnistości 2-4 mm lub nieco większej, co daje żeliwu wysokie własności wytrzymałościowe. 3. Stal- przerobiony plastycznie stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami o zawartości węgla do 2%
-domieszek Si, Mn -zanieczyszczenia P, S
Klasyfikacja skali ze względu na zawartość węgla: podeutektoidalna , eutektoidalna , nadeutektoidalna  
Klasyfikacja stali: a) niestopowe -konstrukcyjna 1. Podstawowa 2. Jakościowa 3. Specjalna -narzędziowa 1. Płytko hartowana 2. Głęboko hartowana
-o szczególnych właściwościach 1. Magnetyczne 2. oporowe
b) stopowe -konstrukcyjne -narzędziowe 1.Do pracy na zimno 2. Na gorąco
-o szczególnych właściwościach 1. kwasoodporne 2. żaroodporne 3. oporowe 4. magnetyczne
4. Stal niestopowa- ogólnego przeznaczenia na konstrukcje mechaniczne o ograniczonej zawartości zanieczyszczeń: siarki i fosforu (zanieczyszczeń), zazwyczaj poddawane obróbce cieplnej- normalizowaniu o odprężaniu, rzadziej ulepszaniu cieplnemu, stosowane na konstrukcje spawane. Zawartość węgla do 2%.

(…)

… wytrzymałość na rozciąganie Austenit- stały, ograniczony, międzywęzłowy roztwór skały węgla Fe (gamma), sieć A1 (regularnie płasko centrowana), faza twarda 200 HB, duża wytrzymałość na rozciąganie, ciągliwy. Cementyt- faza międzymetaliczna, złożona struktura układu rombowego (nie ma kątów alfa, beta gamma = 90 stopni) żelaza i węgla Fe3C (6,63% węgla) 700 HB- kruchy, dobra odporność chemiczna, właściwości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz