Inzynieria chemiczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inzynieria chemiczna - omówienie - strona 1 Inzynieria chemiczna - omówienie - strona 2 Inzynieria chemiczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

    Dr inż. Agnieszka Gubernat        p.202 (A-3) tel. 12 617-36-96 lub 12 617-24-97(Hala B-6)  gubernat@agh.edu.pl          INŻYNIERIA CHEMICZNA          PLAN ZAJĘĆ:    Wstęp. Ciepło, paliwa, spalanie.,     Kolokwium (ciepło, paliwa, spalanie).     Przewodzenie ciepła – teoria i zadania,    Promieniowanie – teoria i zadania,      Kolokwium (przewodzenie + promieniowanie ciepła) .        Przenikanie – teoria i zadania,    Konwekcja – teoria i zadania,    Przenikanie – teoria i zadania,     Kolokwium (konwekcja i przenikanie ciepła) .        Pomiary temperatury – teoria,    Pomiary temperatury – teoria c.d.,     Test  (pomiary  temperatury) .  Prawo  Bernouliego,  równanie  Naviera-Stokesa, płyny doskonałe i rzeczywiste – teoria,    Prawo Bernouliego, płyny doskonałe i rzeczywiste – zadania,     Kolokwium (prawo Bernouliego) . Opadanie cząstek, sedymentacja  i mieszanie – teoria    Opadanie  cząstek,  sedymentacja,  mieszanie  c.d.  –  teoria  i  zadania. Podstawy reologii    Proces  suszenia.  Wielkość  cząstek,  pomiary  wielkości  cząstek  w  układach zdyspergowanych     Test  (Opadanie  cząstek,  sedymentacja,  mieszanie,  podstawy  reologii, proces suszenia).  Wielkość cząstek c.d.     Zaliczenia            WARUNKI ZALICZENIA:    1.  ZALICZENIE WSZYSTKICH KOLOKWIÓW   (na ocenę minimum =3)  Brak zaliczenia kolokwium wymusza jego poprawę.   Dopuszcza się  tylko trzy możliwości  poprawy jednego kolokwium.  2.  OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH   (dopuszczona 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)    TRZY NIEUSPRAWIEDLIWIONE NIEOBECNOŚCI –   SKREŚLENIE Z LISTY = BRAK ZALICZENIA        PROSZĘ ZAOPATRZYĆ SIĘ   W MATERIAŁY DO ZAJĘĆ !!!    Materiały do zajęć można znaleźć na stronie internetowej:  http://www.kcs.fc.pl  w zakładce Materiały dydaktyczne, po wybraniu  nazwy przedmiotu      LITERATURA:  1.  Serwiński M. - Zasady Inżynierii Chemicznej – operacje jednostkowe,  2.  Michalski L., Eckersdorf K.– Pomiary temperatury,  3.  Wilkinson W. L. - Ciecze nieniutonowskie,  4.  Kordek M., Haberko K. – Suszarnie i piece przemysłu ceramicznego,  5.  Pawlik T., Słomska I. – Technika Cieplna,    CO TO JEST INŻYNIERIA CHEMICZNA?    Inżynieria  chemiczna   zwana  bardziej  poprawnie  inżynierią  procesową  to  nauka  inżynieryjna  zajmująca  się  projektowaniem operacji i procesów związanych z przepływem  płynów,  przemian  cieplnych  i  chemicznych  prowadzonych  w  skali przemysłowej. 

(…)

… procesowej mają zwykle charakter
praktyczny "praw inżynieryjnych", umożliwiających poprawne
projektowanie instalacji chemicznych. Zasady wypracowane
dla inżynierii chemicznej są często stosowane przy budowie
urządzeń nie-chemicznych, takich jak np: instalacje do
produkcji i przesyłu energii termicznej w elektrociepłowniach.
Stąd częściej mówi się o inżynierii procesowej niż tylko
chemicznej.

…, w
których nie występuje reakcja chemiczna.
Inżynieria chemiczna to nauka doświadczalna, korzystająca z
opracowań teoretycznych.
W teorii i technice operacji jednostkowych wykorzystuje się
cztery zasady:
1. Bilans materiałowy,
2. Bilans energetyczny,
3. Równowaga (mechaniczna, termiczna, fizykochemiczna)
charakteryzuje się stałością własności całego układu w
dowolnie długim czasie.
4. Kinetyka przebiegu danej operacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz