Inwestor - praca domowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestor - praca domowa - strona 1

Fragment notatki:

Inwestor - jednostka na rzecz, której realizowana jest inwestycja. Inwestor bierny - inwestor, który nabywa walory nie w celach spekulacyjnych, lecz jako trwałą lokatę kapitału przynoszącą mu korzyści w formie odsetek lub dywidend. Inwestor czynny działa w oparciu o krótkoterminowe inwestycje obliczone przede wszystkim na osiąganie jak najwyższej stopy zysku od kapitału dzięki występującym na rynku wahaniom cen papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Inwestor instytucjonalny lokuje wielki kapitał powierzony mu w formie depozytu, składek ubezpieczeniowych. Dzielą się na instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, które lokują część środków rezerwowych pochodzących ze składek klientów. Znaczący inwestor - spółka handlowa, posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczący wpływ lub sprawującą współkontrolę nad tą jednostką. Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy, niż 20%, jeżeli inne okoliczności wskazują na wywieranie znaczącego wpływu lub sprawowanie współkontroli. Inwestor strategiczny - podmiot posiadający w innej jednostce, co najmniej 50% udziałów, dysponujący odpowiednimi środkami finansowymi oraz know-how, mającymi zapewnić spółce dalszy rozwój.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz