Interwencja główna - omówienie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interwencja główna - omówienie - strona 1 Interwencja główna - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

INTERWENCJA GŁÓWNA Istota interwencji głównej polega na tym, że kto występuje o rzecz lub prawo, o które toczy się proces cywilny pomiędzy innymi osobami może od momentu doręczenia do zamknięcia wytoczyć przeciwko tym osobom powództwo cywilne zwane interwencją główną. Czyli interwencja główna jest takim prawem osoby, która wytacza powództwo przeciwko osobom, które toczą już proces cywilny. Ale po co ta osoba trzecia, zwana interwenientem wytacza to powództwo cywilne o rzecz lub prawo? Interwencja główna jest samodzielnym powództwem cywilnym o określonym przedmiocie postępowania. Interwenient główny jest stroną procesową, powód i pozwany z pierwotnego procesu są współuczestnikami konkurencyjnymi procesie interwencyjnym, szczególny rodzaj współuczestnictwa Jeżeli osoba ta jest właścicielem samochodu określonej marki- ta osoba A (właściciel) użyczyła samochód osobie B zawierając stosownej treści umowę użyczenia. W ramach tej umowy osoba B zobowiązała się do oddania samochodu właścicielowi w ustalonym w umowie terminie. Osoba B jednak mimo upływu terminu ustalonego umową nie tylko nie oddała samochodu osobie A, ale użyczyła go osobie C, również określając w umowie termin jego oddania. Ale mimo upływu terminu osoba C nie oddaje samochodu Osoba B wytacza powództwo windykacyjne o wydanie samochodu. Czyli proces toczy się z powództwa B przeciwko C. Ale temu procesowi przypatruje się osoba A, która jest właścicielem samochodu. Może poczekać na wynik tego procesu cywilnego. Ale ta osoba A, która ma samoistne prawo do samochodu, prawo własności może wytoczyć przeciwko B i C powództwo cywilne o wydanie samochodu zwane interwencją główną. Ratio legis tej instytucji- względy ekonomii procesowej związane z możliwością wszczęcia tego drugiego procesu i uzyskania korzystnego wyroku przez właściciela samochodu. Kto występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które toczy się proces cywilny pomiędzy innymi osobami może wytoczyć przeciwko tym osobom powództwo cywilne zwane interwencją główną.
W tym drugim procesie interwenient główny musi pozwać osoby B i C- po stronie pozwanej mamy do czynienia ze współuczestnictwem procesowym- w zależności od więzi, która zachodzi pomiędzy współuczestnikami koniecznymi mamy do czynienia w tym wypadku ze współuczestnictwem nienazwanym, inni określają ten wypadek współuczestnictwem konkurencyjnym. Zgłoszenie interwencji oznacz wytoczenie powództwa cywilnego przez kogoś kto ma roszczenie- samoistne prawo do rzeczy będącej przedmiotem sporu. Momentem końcowym do zgłoszenia interwencji głównej jest chwila zamknięcia rozprawy przed sądem 1 instancji- do tego momentu osoba 3 może wytoczyć przeciwko stronom toczącego się procesu powództwo cywilne zwane interwencją główną. Momentem początkowym jest moment doręczenia pozwu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz