Internet- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Internet- opracowanie - strona 1 Internet- opracowanie - strona 2 Internet- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

2010-05-20
Internet
usługi w sieciach
informatycznych
Internet
• (z angielskiego, dosł. „międzysieć”) - globalna
ogólnoświatowa sieć komputerowa
•logicznie połączona w jednorodną przestrzeń
adresową opartą na protokole IP (Internet Protocol),
•do komunikacji używająca TCP/IP (ang. Transmission
Control Protocol/Internet Protocol),
•dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu
oparte na telekomunikacji i związanej z nią
infrastrukturze.
1
2010-05-20

Rozległa sieć komputerowa:
› obszar (zasięg) terytorialny
› dziedziny informacji (rozległe zasoby informacyjne)

Struktura Internetu:
› komputery (użytkownik końcowy, komputery
świadczące różne rodzaje usług)
› media łączności (okablowanie, łącza satelitarne)
› ludzie (korzystający z informacji lub oferujący
informację)

Architektura sieci: klient – serwer

Protokół TCP/IP
Komputery wyposażone w odpowiednie oprogramowanie oraz
media łączności zapewniające możliwość korzystania
z zasobów informacyjnych innych komputerów
Przykłady serwerów
sieciowych:
serwery plików
› serwery aplikacji
› serwery baz danych
› serwery WWW
› serwery poczty
Inne urządzenia:
 Brama (Gateway)
 Router
 Most (Bridge)
2
2010-05-20

Serwer - komputer (proces) oferujący

Klient - komputer (proces) korzystający z usługi
Cechy charakterystyczne serwera:

określony rodzaj usługi
› Pasywny
› Czeka na żądania od klientów
› W momencie otrzymania żądania, przetwarza je,
a następnie wysyła odpowiedź

Cechy charakterystyczne klienta
› Aktywny
› Wysyła żądanie do serwera
› Oczekuje na odpowiedź od serwera
Połączenie komputera z Internetem
•połączenie z bramą posiadającą stały dostęp do innych
systemów w Internecie
•linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy
ADSL),
•transmisja przez sieci energetyczne, telewizję kablową
•łącza bezprzewodowe (GPRS, łącza satelitarne, Wi-Fi)
•komputer musi komunikować się z innymi systemami przez
protokoły TCP/IP, a także posiadać oprogramowanie klienckie
pozwalające na praktyczne wykorzystanie usług oferowanych
przez innych użytkowników
3
2010-05-20
Adres IP (Internet Protocol address)
to unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci
komputerowych wykorzystujących protokół IP.
Adresy IP są wykorzystywane w Internecie oraz sieciach
lokalnych.
Adres IP zapisywany jest w postaci czterech oktetów w
postaci dziesiętnej oddzielonych od siebie kropkami, np.
adres:
150 . 254 . 66 . 81
Adresowanie IPv4
obecny standard adresowania Internetu,
adres to liczba 32-bitowa (od 0 do 4 294 967 295).
Sposób zapisu adresów IP
Najpopularniejszy sposób zapisu adresów IP, to
przedstawianie ich jako 4 dziesiętnych liczb od 0 do
255 oddzielonych kropkami.
Liczby w adresie IP nazywają się oktetami
– w postaci binarnej mają osiem bitów.
Każdy oktet przedstawia liczbę od 0 do 255.
W rzeczywistości komputery traktują adres jako jedną
liczbę.
4
2010-05-20
Adres IP Wikipedii: 3482223596
Taki zapis jest mało czytelny, wobec czego
stosuje się podział adresu IP

(…)

… • 10BASE-T • 802.11 WiFi • ADSL • Ethernet • EtherTalk • Fibre Channel • ISDN
• LocalTalk (AppleTalk) • NDIS • ODI • PPP • RS-232 •
SLIP • Token Ring • TokenTalk (AppleTalk) • V.90
10
2010-05-20
Protokół IP (Internet Protocol )
Dane są wysyłane w formie bloków (pakietów)
Protokół IP nie gwarantuje, że pakiety dotrą do adresata, że nie
zostaną pofragmentowane lub zdublowane, ponadto mogą
dotrzeć w innej kolejności niż zostały nadane.
Niezawodność transmisji danych jest zapewniana przez protokoły
warstw wyższych (np. TCP)
WWW
 Poczta elektroniczna (e-mail)
Telnet
 Transfer plików (FTP)
 Usenet
 IRC
 VoIP

11
2010-05-20

Dostęp do informacji w postaci stron
WWW

Informacja prezentowana w sposób
nieliniowy (hipertekst)

Prezentacja różnych typów informacji

Przeglądarka - sposób dostępu…


Wykorzystanie mocy obliczeniowej
komputerów podłączonych do sieci

Tekstowy tryb pracy

Sposób uruchomienia:
telnet adres_serwera [port_połączenia]
np. telnet alpha.bn.org.pl
Protokół FTP (File Transfer Protocol)
 Usługa FTP:

› kopiowanie plików z komputerów odległych do
komputera użytkownika
› kopiowanie plików z komputera użytkownika do
komputerów odległych

Dostęp do danych (ograniczony, system…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz