Instytucje ubezpieczeniowe - Infor Opinia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje ubezpieczeniowe - Infor Opinia - strona 1 Instytucje ubezpieczeniowe - Infor Opinia - strona 2 Instytucje ubezpieczeniowe - Infor Opinia - strona 3

Fragment notatki:

SPIS TREŚCI
Część pierwsza - wstęp
Podstawowe pojęcia
Cena usługi ubezpieczeniowej
Funkcje ubezpieczeń
Klasyfikacja ubezpieczeń
Klienci firm ubezpieczeniowych
Część druga - Firmy na rynku polskim
Rodzaje ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych oferowane przez firmy ubezpieczeniowe
Giganci polskiego rynku
Sytuacja na rynku ubezpieczeń
Fundusze emerytalne
Załączniki
Tabela radz. ub. udział w rynku poszczególnych funduszy emerytalnych - wykres
ubezpieczenia majątkowe - raport
ubezpieczenia na życie - raport
„FIRMY UBEZPIECZENIOWE” Ubezpieczenie - to multiregulator procesów rozwoju gospodarki narodowej zakłócanych przez zdarzenia losowe - klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki. Koszt regulacji rozkłada się bezpośrednio lub pośrednio na z góry określone jednostki (prawne lub fizyczne) korzystające z tego regulatora.
Ubezpieczony - to osoba, której majątek, życie, zdrowie i zdolność do pracy są objęte ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczający - to osoba prawna lub fizyczna, występująca w stosunku ubezpieczenia, która zawiera z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia lub świadczenia ubezpieczeniowego w razie nastąpienia określonego zdarzenia losowego.
Składka ubezpieczeniowa - to, należność, którą ubezpieczony lub ubezpieczający są zobowiązani zapłacić ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę.
II. Cena usługi ubezpieczeniowej:
Cena to następny element, który należy wziąć pod uwagę i dokładnie określić przed wprowadzeniem produktu czy usługi na rynek. O cenie usług ubezpieczeniowych, czyli wysokości składki, decydują między innymi: ogólne prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych okoliczności czy szkody, od których klient chce się ubezpieczyć, rodzaj ubezpieczenia w niektórych ofertach ubezpieczeń, wiek ubezpieczającego. Najczęściej jednak firmy ubezpieczeniowe wykorzystują taryfy ubezpieczeń jako jedno z narzędzi konkurowania z innymi firmami oferującymi takie same usługi. Przykładem może być proponowanie dogodniejszych, niż to robią konkurenci, zniżek w ubezpieczeniach samochodów przy jeździe bezkolizyjnej, począwszy już do pierwszego roku użytkowania pojazdu,(PZU - Zielona Karta „gratis”), lub niższych taryf od każdego miliona przy ubezpieczaniu mieszkań. Zniżki w podstawowej składce udziela się więc np. za szczególne cechy ubezpieczonego dobra (np. za system alarmowy w mieszkaniu), cechy użytkownika danego dobra (np. wiek, płeć), czy też lojalność wobec firmy ubezpieczeniowej.


(…)

… i dobrowolne.
Do ubezpieczeń obowiązkowych należą:
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
ubezpieczenia budynków, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
inne ubezpieczenia przewidziane z mocy obowiązujących ustaw lub ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedmiotów eksploatujących urządzenia jądrowe, odpowiedzialności cywilnej armatorów morskich za tzw. szkody olejowe, ubezp. odpowiedzialności cywilnej osób zagranicznych wykonujących roboty budowlane lub montażowe związane z prowadzeniem tych robót.
Natomiast do podstawowych ubezpieczeń dobrowolnych (umownych) zalicza się:
ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem,
ubezpieczenie mienia w transporcie,
ubezpieczenie autocasco (AC),
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) wybranych zawodów.
Poza wymienionymi istnieją jeszcze ubezpieczenia majątkowe mniej popularne i rzadko stosowane. Są to: ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń…
…, że jeżeli dojdzie do fuzji mogą na tym stracić klienci OFE. Przedstawiciele funduszy byli innego zdania, twierdzili, że klienci stracą wtedy, kiedy fuzji nie będzie i opóźnianie jej działa na szkodę członków funduszów.
W maju 1998r. UNFE uważał, że na polskim rynku jest miejsce tylko dla 15 funduszy emerytalnych. W lutym 2000r. na rynku działało 21 otwartych funduszy emerytalnych (wykres na folii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz