Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy-opracowanie - strona 1 Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy-opracowanie - strona 2 Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUCJE A POLITYKA MAKROEKONOMICZNA I WZROST GOSPODARCZY
Dlaczego jedne kraje rozwijają się szybciej od innych? Jakie czynniki determinują kształt reform w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i byłego ZSRR?
Jak szybko można przejść od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej?
Dlaczego używamy klawiatury QWERTY? Pytanie, przed którym stoją obecnie naukowcy oraz politycy, nie brzmi „czy instytucje mają znaczenie?”, ale: „które instytucje mają największe znaczenie i jak je zbudować?” (Rodrik 2000) Pojawiają się kolejne pytania:
Czy możliwe jest zainicjowanie zmian instytucjonalnych? (Jak można wpłynąć na zmianę?)
A jeśli tak, to w jaki sposób tworzyć efektywne instytucje?
oraz:
Jakie cechy posiadają „dobre” instytucje?
„Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy”, 2006 - badania prowadzone przez WNE:
Zmiana instytucjonalna a wzrost gospodarczy w krajach post-socjalistycznych (D.Milczarek);
Znaczenie instytucji budżetowych dla równowagi fiskalnej (J.Siwińska);
Niezależność banku centralnego - rozwiązanie instytucjonalne redukujące inflację (M.Brzozowski);
Ekonomiczne i instytucjonalne determinanty wyboru systemu kursu walutowego w krajach transformacji ustrojowej (P.Gierałtowski).
Instytucje a wzrost gospodarczy
Proces reform w krajach post-socjalistycznych wpłynął na nowe spojrzenie na przeprowadzanie reform:
Znaczenie państwa w tworzeniu struktury instytucjonalnej Nowe podejście do reform gospodarczych Wpływ polityki państwa na zmianę struktury instytucjonalnej Zmiana instytucjonalna a wzrost gospodarczy Wpływ procesu demokratyzacji Większość krajów post-socjalistycznych zaczynało od procesu demokratyzacji, chociaż w Chinach jest nieco inaczej.
Mechanizm zmian instytucjonalnych:
*Organizacje polityczne, rząd to np. system głosowania, sposób podejmowania decyzji na różnych poziomach rządu
Nowe podejście do reform gospodarczych
Wybór rynkowej drogi transformacji w krajach post-socjalistycznych - „konsens waszyngtoński”.
To, co się wydarzyło w krajach post-socjalistycznych w latach 90tych, wykazało, że konsens waszyngtoński to za mało nowe spojrzenie na reformy: doświadczenia procesu transformacji krajów post-socjalistycznych, rozwój badań instytucjonalnych. Pojawił się „konsens post-waszyngtoński”

(…)

… i fiskalnych od grup nacisku, zapewnienie funkcjonowania władzy jurysdykcyjnej, pokonanie nieefektywności wcześniejszych reform. Brak jednoznacznego rozwiązania instytucjonalnego i strategii wdrażania reform instytucjonalnych w różnych krajach: Wysoki poziom dochodu w gospodarkach o odmiennych rodzajach rozwiązań instytucjonalnych i poziomie zaangażowania państwa w gospodarkę,
Nie wiadomo a priori jaka…
… i wdrażany).
Badania empiryczne J.Siwińskiej:
Czynniki instytucjonalne mają znaczenie dla kształtu polityki fiskalnej; Skuteczność formalnych reguł fiskalnych może być osłabiona przez „kreatywną księgowość”;
Względnie skuteczne reguły - nakładają ograniczenia ex post, ich zmiana jest trudna i kosztowna, nadzór politycznie niezależnej instytucji (duże kary). Ze względu na „kreatywną księgowość” kluczowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz