Instrumenty ekonomiczne - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty ekonomiczne - charakterystyka  - strona 1 Instrumenty ekonomiczne - charakterystyka  - strona 2 Instrumenty ekonomiczne - charakterystyka  - strona 3

Fragment notatki:


Instrumenty ekonomiczne W ochronie środowiska
Główne kierunki działań w poszczególnych gałęziach gospodarki, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju są zawarte w dokumencie „Polityka ekologiczna państwa”
Bardzo ważnym narzędziem polityki ekologicznej są instrumenty ekonomiczne, które pełnią istotną rolę w zarządzaniu środowiskowym w warunkach gospodarki rynkowej
Wśród środków ochrony środ zajmują one szczególne miejsce, ponieważ rozwiązanie problemów zagrożeń eko upatruje się coraz częściej na płaszczyźnie ekonomicznej.
Najistotniejsze zadania instrumentów ekonomicznych to m.in.: - uzupełniają bądź wzmacniają działanie narzędzi prawnych i administracyjnych,
- minimalizacja społecznych kosztów ochrony środowiska,
- stwarzają przesłanki dla ekonomicznej racjonalizacji decyzji odnośnie alokacji środków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarowaniem jego zasobami w różnych wymiarach gospodarczych i przestrzennych,
- gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na ochronę środowiska.
Kryteria wyboru instrumentów ekonomicznych Skuteczność środowiskowa
Efektywność ekonomiczna
Motywacja
Elastyczność
Prostota działania
Koszt wdrożenia
Zintegrowanie z politykami sektorowymi
Minimalizacja negatywnych kryteriów dystrybucyjnych
Akceptowalność polityczna
Zgodność z porozumieniami międzynarodowymi.
SKUTECZNOŚĆ EKOLOGICZNA (potencjalna i rzeczywista) - najważniejsze kryterium określające, czy za pomocą danego instrumentu cel środowiskowy zostanie osiągnięty, to znaczy, czy osiągnięcie określonego standardu i misji jest realne przez podmioty zanieczyszczające;
EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA - rozumiana jako minimalizacja łącznych kosztów, osiągnięcia planowanej korzyści środowiskowej do kosztów niezbędnych dla uzyskania tych korzyści;
MOTYWACJA - powinna istnieć ciągła motywacja do redukcji zanieczyszczenia i do poszukiwania innowacji technologicznych;
ELASTYCZNOŚĆ - zanieczyszczający powinni mieć zapewnioną maksymalną swobodę wyboru metody dostosowania się do wymagań środowiskowych, elastyczność jest kluczowym warunkiem do osiągnięcia efektywności ekonomicznej i skuteczności środowiskowej;
PROSTOTA DZIAŁANIA - regulacje i instrumenty ekonomiczne powinny być nieskomplikowane i nie powinny prowadzić do nadmiernych kosztów administracyjnych i przystosowawczych;
KOSZT WDROŻENIA - wszystkie składniki kosztów wdrożenia muszą zostać uwzględnione: monitoring, licencjonowane, egzekwowanie itd.;
ZINTEGROWANIE Z POLITYKAMI SEKTOROWYMI - polityka ekologiczna musi być właściwie zintegrowana z innymi politykami sektorowymi mającymi wpływ na środowisko, np. polityką energetyczną;


(…)

… zachowań podmiotów.
Instrumenty zarządzania środowiskowego
POŚREDNIE
BEZPOŚREDNIE
Regulacje ogólnoprawne
Instrumenty prawno-administracyjne
Instrumenty ekonomiczne
Ekologiczna reforma podatkowa
Instrumenty dobrowolnego stosowania
Instrumenty społecznego odziaływania
ogólne
zakazy i nakazy
o charakterze danin publicznych (opłaty)
dobrowolne umowy
oddziaływanie edukacyjne
problemowe
standardy
o charakterze…
… korzystania ze środowiska i zasobów naturalnych
eliminowanie z rynku produktów, których wytwarzanie lub użytkowanie jest uciążliwe dla środowiska lub człowieka
5 grup instrumentów:
instrumenty o charakterze danin publicznych (podatki i opłaty ekologiczne)
instrumenty oparte na transakcjach rynkowych (rynki pozwoleń na emisje, wspólne wdrażanie mechanizmu czystego rozwoju)
zachęty finansowe (dotacje…
… implementation - pozwala kupować Jednostki Redukcji Emisji z projektów obniżających emisje gazów cieplarnianych realizowanych w innych krajach rozwiniętych.
Jednostki umowne tzw. jednostki Kioto (ekwiwalent dwutlenku węgla obliczany na podstawie współczynnika ocieplenia)
Okres rozliczeniowy - 5 lat
System obejmuje instalacje, dla których przyznaje się uprawnienia do emisji oraz instalacja, które są tymczasowo…
… rynkowym
dobrowolne procedury
dostęp do informacji
pozwolenia
zachęty finansowe
zalecenia ekologiczne
proekologiczny lobbing
proekologiczne procedury
zabezpieczenia finansowe
proekologiczny sponsoring
administracyjne kary pieniężne
nacisk społeczny
usługi społeczne
działania komplementarne
Instrumenty odziaływania bezpośredniego
Instrumenty regulacji bezpośredniej są oparte o regulację administracyjno…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz