Insdelmod - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Insdelmod - zadania - strona 1

Fragment notatki:


1. SCHEMAT BLOKOWY MODULACJI RÓŻNICOWYCH S(t) sygnał wejściowy Sp(t) sygnał predykcji δ(t) błąd predykcji V(t) skwantowany błąd predykcji (przebieg cyfrowy) δ(t)=S(t)-Sp(t) Sp(t)=ad(t) Tp - częstotliwość próbkowania, t=kTp chwile porównań Sp((k+1)Tp)=Sp(k(Tp)) +a[sgn(δ(kTp))] 2. OPIS WYPROWADZEŃ I GNIAZD MODELU DELMOD rys.1. Widok zewnętrzny
Opis wyprowadzeń: WEJ analogowe wejście sygnału przetwarzanego, aktywne w trybach nadajników. WYJ analogowe wyjście sygnału przetwarzanego. WE/WY cyfrowe wejście lub wyjście zależnie od ustawionego trybu. SY wejście lub wyjście synchronizacji cyfrowego WE/WY zależnie od trybu. OSC wyjście wyzwalające zewnętrznie oscyloskop, aktywne w trybie nadajnika z synchronizacją . Opis klawiszy: plus - wzrost wybranego aktualnie parametru minus - spadek aktualnie wybranego parametru enter - zatwierdzenie wartości parametru i przejście do wyboru wartości kolejnego parametru.
3. SCHEMAT BLOKOWY MODELU DELMOD DELMOD jest procesorowym urządzeniem, przeznaczonym do realizacji modulacji różnicowych. Ma możliwość pracy w trzech trybach nadajnika, nadajnika z synchronizacją i odbiornika . Przetwarza on sygnały wejściowe w zakresie -5V, +15V, a w żadnym przypadku amplituda sygnału wejściowego nie może przekraczać 12V rys. 2. Schemat blokowy
TRYBY PRACY: NADAJNIK :
W tym trybie analogowy przebieg wejściowy podany na gniazdo WEJ jest przetwarzany w sposób ciągły . Analogowy przebieg predykcji pojawia się na gnieździe WYJ. Na wyprowadzeniu we/wy pojawia się wyjściowy sygnał cyfrowy , natomiast na wyprowadzeniu SY pojawia się przebieg synchronizujący dla przebiegu we/wy. Nieaktywna jest synchrchronizacja oscyloskopu (OSC). W tym trybie w trakcie pracy nie można zmieniać zadanych parametrów. Wyjść z niego można poprzez naciśnięcie klawisza plus lub minus, ewentualnie reset.
NADAJNIK (synch)
Tryb nadajnika synchronizowanego jest podstawowym wariantem pracy układu. Wyprowadzenia mają takie same znaczenie jak w nadajniku lecz ponadto są generowane impulsy synchronizacji dla oscyloskopu (OSC). Dla poprawnej pracy konieczne jest aby oscyloskop był ustawiony na wyzwalanie zewnętrzne. W tym trybie podczas pracy jest możliwa zmiana parametrów modulacji. Wyjść z tego trybu można wciskając plus lub minus przy pytaniu na wyświetlaczu "menu". W tym trybie sygnał wejściowy nie jest przetwarzany w sposób ciągły a tylko w paczkach po 250 impulsów rozpoczynając zawsze od takich samych warunków początkowych uzyskuje się w ten sposób stały obraz na ekranie oscyloskopu, w przeciwieństwie do pracy w trybie nadajnika.


(…)

… z urządzenia DELMOD. Obserwacje prowadzić dla przebiegu wejściowego prostokątnego fwej≅60Hz, Uwej ≅ 5V(±2.5V)
badanie rozpocząć od parametrów zadanych automatycznie. Zanotować wartości tych parametrów
zmieniając wartość parametru U0 zaobserwować zmiany w kształcie przebiegu wyjściowego (aproksymującego). Zanotować spostrzeżenia i skonfrontować je z definicja parametru U0. Jak zmienia się składowa stała przebiegu wyjściowego?
Wróć do U0 = 0 i zaobserwuj wpływ zmiany kroku początkowego k0 na kształt przebiegu wyjściowego. Zweryfikuj teoretycznie wyniki obserwacji. Dlaczego zmienia się składowa stała przebiegu wyjściowego?
Wróć do k0=3,92% i zaobserwuj wpływ zmiany Fp na kształt przebiegu aproksymującego. W szczególności zwróć uwagę na wartość opóźnienia modulacji (czas narastania, czas ustalania…
… stała przebiegu wyjściowego?
Wróć do U0 = 0 i zaobserwuj wpływ zmiany kroku początkowego k0 na kształt przebiegu wyjściowego. Zweryfikuj teoretycznie wyniki obserwacji. Dlaczego zmienia się składowa stała przebiegu wyjściowego?
Wróć do k0=3,92% i zaobserwuj wpływ zmiany Fp na kształt przebiegu aproksymującego. W szczególności zwróć uwagę na wartość opóźnienia modulacji (czas narastania, czas ustalania…
… wzory (1) i (2), przy czym δn+1 i δn to odpowiednio wielkości n i n+1 kroku modulacji CVSD. Wzrost kroku następuje po tym poprzez liczbę bitów określoną przez stopień modulacji , wyście cyfrowe przyjmuje pod rząd taką samą wartość. Ten stan określa się mianem koincydencji. δn+1 = exp(-Tp)δn (1) ; przy maleniu kroku, tzn przy braku koincydencji δn+1 = exp(-p) δn + Up(1-exp(-Tp)) (2) ; przy wzroście kroku, tzn przy wystąpieniu koincydencji 1/ jest to stała czasowa sylabiczna
Tp okres próbkowania
Parametry:
Stopień modulacji ( ilość jednakowych pod rząd bitów wyjścia powodujących wzrost kroku). Zmieniany w zakresie 2 - 6
U0 - wartość początkowa rejestru predykcji , wyrażona w procentach maksymalnej przetwarzanej wartości tj 5V. Co oznaczamy znakiem [%].
k0 - wielkość początkowego kroku modulacji…
… ODBIORNIKA. Dla wizualizacji poprawnej pracy modulatora nastawy w urządzeniach A i B powinny być identyczne. Jeżeli nastawy są inne to można obserwować błędy wynikłe z nieidentyczności odbiornika i nadajnika.
Uwagi dotyczące eksploatacji modelu W trybie ODBIORNIKA dopóki nie rozpocznie się przetwarzanie zmiana parametrów nie jest możliwa. Nie należy łączyć ze sobą dwóch urządzeń pracujących w trybie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz