Innowacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Innowacje - strona 1 Innowacje - strona 2 Innowacje - strona 3

Fragment notatki:


INNOWACJE Definicje podstawowe TWÓRCZOŚĆ - zdolność człowieka do tworzenia nowych idei czy pomysłów lub nowego spojrzenia na idee już znane.
INNOWACJE - kierowanie wysiłkiem na rzecz opracowania nowych wyrobów i usług. Nowy produkt lub usługa, będące wynikiem tej działalności.
POSTĘP TECHNICZNY - ciąg zdarzeń (skończony lub nie), w którym każde następne zdarzenie an+1 powstaje przez innowację poprzedniego an .
Postęp techniczny, proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych technologii oraz przez wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów. Mieści się w nim również podejmowanie produkcji nowych wyrobów oraz doskonalenie wyrobów dotychczas wytwarzanych. Postęp techniczny może występować w dziedzinie środków pracy (tzw. technika ścisła) lub może dotyczyć metod produkcji (postęp technologiczny), przy zachowaniu wzajemnie ścisłych uwarunkowań. (Źródło: Encyklopedia PWN . Wyd. FOGRA)
Definicje uzupełniające PROTOTYP - jeden egzemplarz wyrobu (lub niewielka seria) skonstruowany w celu przekonania się, czy pomysł, na podstawie którego on powstał, sprawdza się w praktycznym działaniu.
Twórczość jest procesem indywidualnym, który może w organizacji zachodzić lub nie.
Innowacja (nowatorstwo) jest to działalność organizacji nastawiona na kierowanie i pobudzanie twórczości pracowników. Czasami mianem innowacji określa się nowy produkt lub usługę, będące wynikiem tej działalności.
Atrybuty człowi eka twórczego :
Doświadczenie życiowe - nabyta wiedza (raczej zdroworozsądkowa, niż szkolna) oraz umiejętności praktyczne i ukształtowane nawyki.
Osobowość - szerokie zainteresowania, zamiłowanie do złożoności, wysoki poziom energii, niezależności i autonomii, duża pewność siebie i silne przekonanie o własnym twórczym charakterze.
Zdolności poznawcze - to zdolności danej osoby do inteligentnego myślenia i skutecznego analizowania sytuacji i danych. - to zdolność człowieka do efektywnego postrzegania faktów rzeczywistości i abstrakcyjnego nad nimi rozumowania (analizowania, syntetyzowania, wyciągania wniosków indukcyjnych, kojarzenia zależności)
Etapy procesu twórczego Proces twórczy nie jest ani mechaniczny, ani przewidywalny, często przechodzi następujące etapy:
Charakterystyka etapów twórczych PRZYGOTOWANIE Proces twórczy zwykle rozpoczyna okres przygotowania, który może obejmować wykształcenie i formalne szkolenie.


(…)

… zachowań.
Obejmuje: - płace, premie i dodatki;
finansowanie przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi ludzi.
Uwaga: 1) Nie karać za brak pomyślnych rezultatów twórczych pomysłów (zniechęca twórców do podejmowania ryzyka).
2) Zdecydowanie reagować na: niekompetencję, błędy systematyczne, zaniedbania kierownictwa (wstrzymanie podwyżek, awansu).
Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna - zorganizowana na szczeblu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz