Inne ustawy - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inne ustawy - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Inne ustawy
5Definicja przedsiębiorcy zawarta jest także w wielu innych regulacjach ustawowych, m.in. w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie z 5 lipca 2001 r. o cenach, ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, ustawie z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Kodeksie postępowania cywilnego.
Definicja przedsiębiorcy w prawie Unii Europejskiej
W prawie Unii Europejskiej nie istnieje pojęcie „przedsiębiorca”, został natomiast zdefiniowany termin „przedsiębiorstwo”. Jest to sytuacja typowa dla większości ustawodawstw europejskich, gdzie ciężar zagadnienia jest na stronie przedmiotowej podejmowanych czynności. Zgodnie z art. 43 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) zasada swobody przedsiębiorczości pozwala przedsiębiorcom na założenie firmy w dowolnym kraju członkowskim. Z orzecznictwa unijnego można wyprowadzić definicję przedsiębiorcy jako podmiotu, który w sposób stały i ciągły prowadzi samodzielną działalność i nieskierowaną na zaspokajanie codziennych potrzeb działalność zarobkową (por. ETS 1/78: Fedetab).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz