Zofia Nałkowska - strona 3

Opracowanie trasy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ewa Strzelecki
  • Ćwiczenia terenowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1288

tu nie tylko wielu wybitnych lekarzy, artystów, pisarzy a wśród nich Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Zofia...

Podział i opis epok

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Elżbieta Pożoga
  • Historia kultury
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1764

Rozdział I Antyk Grecja i Rzym odgrywały przed wielu wiekami rolę dwóch europejskich mocarstw. Tworzyły one cywilizację, która stała się później podstawą rozwoju całego kontynentu. Polska jako państwo jeszcze wówczas nie istniała, nie istniała więc też literatura polska. Jakkolwiek podobnie jak inn...

Poetyka

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2660

(np. Stefan Żeromski, Zofia Nałkowska) Dialogi  Dialogi nie są nigdy całkowicie samodzielne...

Prawo karne część ogólna i szczegółowa

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Krzysztof Indecki
  • Prawo karne
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 6223

...Tak skonstruowana teoria kontratypów przez twórcę i założyciela krakowskiej szkoły została odrzucona i poddana krytyce przez jego kontynuatorów ( A. Zoll ). Autor ten przeniósł na grunt polskiej doktryny koncepcję stosowaną przez Claude Roxina- teoretyka, profesora Uniwersytetu w Monachium. W...