Zjednoczenie Włoch - strona 71

Rozwój neoplatonizmu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

poprzez bezpośrednie i transcendentne zjednoczenie z Absolutem (wiara utożsamia się z mocą teurgiczną...

Klimat

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1344

km2. W przemysłowych okręgach Europy i Stanów Zjednoczonych ilość opadającego pyłu dochodzi do 700-900...

Bezprawność czynu - Zachowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

wprowadzenia dekretów przewidujących karę za podpisanie folkslisty, tak było w Niemczech kiedy po zjednoczeniu...

Bizancjum - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309

został Justynian, który podjął się zadania ponownego zjednoczenia ziem wchodzących w skład imperium rzymskiego...

Historia Śląska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

politycznym kraju. Książęta wrocławscy, Henrykowie - I Brodaty, II Pobożny i IV Probus, dążyli do zjednoczenia...

HEYWOOD nacjonalizm kulturowy.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1939

liberalnego pannacjonalizm - forma nacjonalizmu zmierzajaca do zjednoczenia zasadniczo odmiennych grup...

Przewrót majowy i konstytucja kwietniowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2198

”. Obie partie dokonały zmian programowych. Endecja zmieniła nazwę dotychczasowego Zjednoczenia Ludowo...