Zdrowie publiczne - strona 423

Znajomość prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

podanie treści aktu normatywnego do wiadomości publicznej, dokonane przez upoważniony podmiot...

Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony...

Ochrona autorskich praw osobistych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie...

Prawo do sądu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą...

Koncepcje budowy miast w XIX i XX w

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1421

zaplanowano budynki publiczne, Główna aleja miała kształt kolisty, wzdłuż niej zlokalizowane usługi, Obszary...

Struktura ludnosci - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bożena Jasiewicz
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1323

ekonomicznej ludnosci, podzial wedlug charakteru wlasnosci(publiczne i prywatne), zrodla utrzymania(rolnicze...

Subwencje w Hiszpanii - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mateusz Wojtowicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

dokonujących konwergencji (Katalonia, Baleary) b) pośrednie: Płatne ogłoszenia publiczne, zamawiane zarówno...

Prawo handlowe w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

. Kosikowski: Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 1995) Procesy gospodarcze dokonujące się pomiędzy...

Prawo pracy - pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 7315

i warunków, c. jeżeli jest podmiotem publicznym. 17) Do konstytucyjnych zasad zbiorowego prawa pracy należą...