Zdrowie publiczne - strona 2

Polityka zdrowotna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Karkowski
 • Wstęp do polityki społecznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

logiczną całościową perspektywę zdrowotną w życia społeczeństwa i jego jednostek: Zdrowie publiczne...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Głód
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2100

w Polsce Zdrowie publiczne Promocja zdrowia Ochrona zdrowia w ujęciu teoretycznym i praktycznym Świadczenia...

Wykład - Organizacje wyspecjalizowane systemu ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

, społeczne, kulturalne, wychowawcze, zdrowia publicznego i inne pokrewne) Musi być związana z ONZ formalną...

Kompetencje dzielone

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

i sprawiedliwości; k) wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do aspektów...

Swoboda przepływu towarów II

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Zawidzka-Łojek
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1190

moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi...