Zasada współmierności - strona 6

Definicje - rachunkowość

  • Politechnika Gdańska
  • Rachunkowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1449

gotówki może być różny Zasada współmierności- przychodom danego okresu przeciwstawiamy koszty...

Rachunek kosztow

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1666

; zasada współmierności - według której w księgach rachunkowych i wyniku finansowym należy ująć...

Rachunkowość Finansowa IV

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1743

rachunkowości, w szczególności zasady memoriału i zasady współmierności kosztów i przychodów. Ustalenie wyniku...

Sprawozdawczość finansowa - opracowanie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mrg Anna Krzysztofek
  • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1575

zasadą ostrożności a zasadą współmierności przychodów i kosztów, nadrzędne znaczenie przypisuje...

Ryzyko jako składnik stopy dyskontowej

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Rafał Bielawski
  • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

należy przestrzegać zasady współmierności parametrów. Stopa dyskontowa (zwrotu) wyprowadzona na podstawie...