Zasada Huygensa

Interferometr Jamina

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Anna Jawor
  • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Doświadczenie Younga, Zasada Huygensa...

Optyka falowa

  • Politechnika Gdańska
  • dr Strzelecka
  • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

ƒ fali Ñwiat»a w oÑrodku o wspó»czynniku za»amania n, d»ugoу fali Ñwiat»a w próóni. Zasada Huygensa...

Fizyka - ćwiczenia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176

i siatce dyfrakcyjnej. Jedną z kluczowych zasad opisujących wyżej wymienione zjawiska jest zasada Huygensa...