Wytrzymałość materiałów tablice - strona 15

Rysunek konstrukcyjny budowlany

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2975

na rysunkach, w specyfikacjach lub w wykazach materiałów nale y przyjmować wg tabl. 1. Tablica 1. Zaokrąglanie...

Statystyka matematyczna pojęcia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1232

standardowym próby. Wartość tα oznacza wartość zmiennej t Studenta odczytaną z tablic tego rozkładu dla n-1...

Statystyka matematyczna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134

standardowym próby. Wartość tα oznacza wartość zmiennej t Studenta odczytaną z tablic tego rozkładu dla n-1...