Wykroczenie skarbowe - strona 5

Tryby postępowania przed sądem

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

i teraz tak art. 117 -orzekanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe następuje...

Ustawa skarbowa - rys historyczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

z tym i penalizuje 2 typy zachowań nagannych, czyli przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Różnica...

Kara grzywny - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1673

, lokaty bankowe, obligacje Kara grzywny jest jedyną karą przewidzianą za wykroczenia skarbowe. Grzywna...

Akt oskarżenia - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1288

. - w sprawach o przestępstwo skarbowe prowadzone w formie dochodzenia oraz w w sprawach o wykroczenia skarbowe...

PODZIAŁ PRZESTĘPSTW - Zbrodnie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

- reguluje odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Jest to autonomiczna gałęź prawa...