Wskaźnik rotacji należności - strona 10

Analiza ekonomiczno-finansowa - rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Antoni Goryl
 • Ekonometria
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3325

). Przy bardzo wysokim wskaźniku może wzrosnąć ryzyko braku zapasów. Wskaźnik rotacji należności = przychody netto...

Gospodarowanie majątkiem

 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4200

należnościami wskaźnik rotacji należności w ryzach i dniach (w dniach im wyższy tym lepiej, w ryzach odwrotnie...

Analiza finansowa i istota analizy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

ISTOTA ANALIZY Analiza jest to rozkład, rozczłonkowanie danego przedmiotu na części w celu jego lepszego poznania. Analizie można poddać każdy przedmiot, każde zjawisko, w celu jego lepszego poznania. Jest to metoda postępowania badawczego, która polega na rozłożenia badanego zjawiska na części i r...

Podstawy rachunkowości - wykłady

 • Rachunkowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4340

Podstawy rachunkowości - wykłady. W skład notatki wchodzi 14 wykładów (62 strony tekstu). Notatki są na temat podstaw rachunkowości, główne omówione tematy to wprowadzenie do terminologii rachunkowości, bilans majątkowy, równanie bilansowe, typy spółek, pomiary zysku, typy kont, system rachunkowości...

Analiza finansowa - istota

 • Analiza finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2527

ISTOTA ANALIZY 1RODZAJE ANALIZY EKONOMICZNEJ 3METODY ANALIZY FINANSOWEJ 3BILANS 3Wskaźniki oceny aktywów 3Wskaźniki oceny pasywów 3Rodzaje kapitału: 3ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO 3ANALIZA KOSZTÓW 3ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO 3ANALIZA WSKAŹNIKOWA 3ISTOTA ANALIZY Analiza jest to rozkład, rozczłonkowani...

Biznes plan Alf sp. z o.o. - Plan finansowy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Biznes plan Spis treści: 1. Streszczenie Streszczenie Struktura biznesplanu Struktura programu działania na lata 2002-2007, który zamierza zrealizować Spółka „Alf” , składa się z następujących elementów: streszczenie projektu przedsięwzięcia; profil i zakres działania Spółki; założenia planu st...

Analiza finansowa przedsiębiorstw - Bilans

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1610

Podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest bilans, czyli zestawienie aktywów i finansujących ich pasywów. Jest to dokładna fotografia stanu przedsiębiorstwa w określonym dniu, zwanym dniem bilansowym. Uważna a...