Wskaźnik ogólnego zadłużenia - strona 13

Przedsiębiorstwo turystyczne

  • Politechnika Wrocławska
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2772

in. zagadnienia takie jak: istota współczesnej turystyki, charakter współczesnej turystyki, tendencje zmian na światowym rynku usług turystycznych, podstawowe funkcje współczesnej turystyki, turystyka a gospodarka, pojęcie przedsiębiorstwa, formy organizacyjno-prawne, definicja przedsiębiorstwa, for...

Zarządzanie projektami -paczka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Adam Stabryła
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 9009

oceny poziomu zadłużenia zadłużenie ogółem 4.1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zadłużenie ogółem kapitał...

Zarządzanie strategiczne

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3668

/raty kapitałowe + odsetki (1,3-2,5) Wskaźnik ogólnego zadłużenia = kapitał obcy / kapitał całkowity...