Wewnętrzna stopa zwrotu - strona 2

note /search

Funkcja NPV i IRR

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1946

IRR (wewnętrznej stopy zwrotu). IRR jest stopą zwrotu, przy której NPV jest równa zero: NPV(IRR...

Funkcja NPV i IRR - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

IRR (wewnętrznej stopy zwrotu). IRR jest stopą zwrotu, przy której NPV jest równa zero: NPV(IRR...

Średni ważony koszt kapitału

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1120

na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (np. metoda NPV). Jeżeli wewnętrzna stopa zwrotu danej inwestycji...

ZIK Jurkowska

 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 4690

ekonomicznej przedsięwzięcia, wartość zaktualizowana netto NPV, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, próg rentowności...

Pytania z egzaminu 2010

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2562

podobne zadanie. 3. Wewnętrzna stopa zwrotu wynosi 15.5, wypisz założenia i zinterpretuj wynik "4...

Stopa zwrotu - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

ten jest szacunkiem wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) dla inwestycji , w przypadku której okres użytkowania uzyskanego...