Visual Basic

VB Leksykon cz.1

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

i „oswoić się” z naszym warsztatem pracy, aby prosto, łatwo i przyjemnie z niego korzystać. 12 Visual Basic...

Zadania Excel VBA

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Zad. 1. Uruchom program Microsoft Excel. Następnie przejdź do edytora Visual Basic (Narzędzia...

Zadania Excel VBA

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

fragment kodu w języku Visual Basic. A. Dla kaŜdego podpunktu podać ile wyniosą wartości zmiennych a i b...

VB Leksykon cz2

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

się tym, co „na wierzchu”. Jednym z pierwszych, rzucających się w oczy, elementów środowiska programistycznego Visual Basic...

Język - omówienie pojęcia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190

, interlingwa, ido) Sztuczne (C++, visual basic) Języki żyją, a zatem mogą umrzeć Żywe Martwe (łacina) - brak...