Ucho wewnętrzne

note /search

Budowa i funkcja narządu słuchu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2744

, która oddziela ucho zewnętrzne od ucha środkowego.  Ucho środkowe - podobnie jak ucho wewnętrzne - znajduje...

Zmysł równowagi - omówienie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966

narząd, wchodzący w skład ucha wewnętrznego, którego receptory odbierają sygnały o położeniu ciała...

Układ narządu zmysłu

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Fizjologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1575

Elementy narządu słuchu i równowagi - ucho zewnętrzne - ucho środkowe - ucho wewnętrzne Ucho zewnętrzne...

Hałas ultradźwiękowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1393

oddziaływanie na narząd słuchu ( słuch, narząd przedsionkowy w uchu wewnętrznym ). Oddziaływanie pozasłuchowe...

Zmysł równowagi - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

w uchu wewnętrznym w częściach błędnika błoniastego, zwanych przedsionekiem i przewodami półkolistymi...

Akustyka-wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizjologiczne podstawy wad postawy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1967

przenoszone są na okienko owalne (uch wewnętrzne) wzmocnienie fali w środowisku gazowym i w cieczy ok 22...