Transformacja Fouriera - strona 6

Zagadnienie kolejek

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Badania operacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1428

wykorzystuje się inne transformacje o tej własności np. transformację Fouriera czy Laplace’a. 4d Redukcja sieci...

Opracowanie - określenie trwałości implantów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Egzamin inżynierski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 847

  1       Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki  Katedra Biomateriałów            PRACA DOKTORSKA              Patrycja Rosół            OKRE Ś LENIE TRWAŁO Ś CI IMPLANTÓW Z KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH                                ...