Transfekcja - strona 3

Podstawy biologii molekularnej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1029

Rekombinowane retrowirusy moga wprowadzać obce geny do komórek zwierzęcych Transfekcja moŜe wprowadzić obce DNA...

Biotechnologia w medycynie - materiały

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • prof. dr hab. Lucyna Słomińska
  • Biotechnologia w medycynie
Pobrań: 532
Wyświetleń: 9702

w laboratoryjnych metodach konstruowania szczepów przy użyciu plazmidów (transformacja) i fagów (transfekcja...

Zagadnienia na egzamin z podstaw genetyki

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Genetyka
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1834

PODSTAWY GENETYKI  – zagadnienia na egzamin 1) Ważniejsze osiągnięcia dla rozwoju genetyki  Teoria ewolucji Darwina – organizmy nie są statyczne i podlegają zmienności  Teoria komórkowa Schleigena i Schwanna – ciała wszystkich organizmów są zbudowane z  komórek podlegających podziałom  1931 – ...