Temperatura rekrystalizacji

Wyżarzanie rekrystalizujące

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

właściwości materiału. Temperaturę rekrystalizacji można w przybliżeniu określić: Tr(0,35-0,6)Tt [K...

Definicja zgniotu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 420
Wyświetleń: 9233

przez odkształcenie plastyczne na zimno (poniżej temperatury rekrystalizacji) nazywamy zgniotem. Miarą zgniotu...

Sprawozdanie - mechanizm poślizgu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Danuta Seredyńska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 4417

rekrystalizacji, określenie temperatury rekrystalizacji - Tr, podstawowe czynniki wpływające na Tr; wpływ...

Zgniot i rekrystalizacja - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 294
Wyświetleń: 952

œci nastêpuje dopiero po nagrzaniu go powy¿ej okreœlonej temperatury, zwanej temperatur¹ rekrystalizacji...