Tachimetria dokładność - strona 3

Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

) błędzie średnim pomiaru — rozumie się przez to miarę dokładności wyniku pomiaru, przy założeniu normalnego...

Pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • az
 • Ochrona przyrody i środowiska
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4459

od dokładności i rozdzielczości może być NMT: - 50m, skala 1:100 000, rozdzielczość wysokościowa 4-20m - 20m...

Dokładność regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

Dokładność regulacji to wielkość różnicy między sygnałem wartości zadanej yo(t) a sygnałem...

GPS-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Istotną zaletą technologii GPS jest jej wysoka dokładność wyznaczania współrzędnych wektorów...

Podstawy projektowania sieci kontrolnej

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 105
Wyświetleń: 721

do wymogów ich interpretacji, 6/ sposób identyfikacji punktów stałych, 7/ analiza dokładności zaprojektowanej...

Grawimetry- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2443

do wyznaczenia różnicy czasów pozwalał na uzyskanie dokładności rzędu 10-6 wyznaczenia g. Kolejne prace Hammonda...