Szata roślinna - strona 2

note /search

Środowisko wodne miasta

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

wpływ substancji kumulowanych w organizmie (metale ciężkie, węglowodory) Szata roślinna: gatunki roślin...

Rekultywacja i jej metody.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1169

na ukształtowaniu gleby i szaty roślinnej przez: nawożenie, wprowadzanie roślin próchnico-twórczych (np. motylkowych...

Mapy tematyczne- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

geodezyjną, wody, gleby, klimat, szatę roślinną i inne procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, b) mapy...

Ablacja - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Geologia inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

wklęsłe, intensywność opadów, stopień pokrycia szatą roślinną - hamują proces, działalność człowieka...