Supozycja definiendum i definiensa

Logika-pojęcia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 973

definicyjny „oznacza” narzuca definiendum supozycję materialną, a definiens zwykłą. Funktor definicyjny...

Definicje-rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

, w której definiendum jest użyte w supozycji materialnej. DEFINICJA SŁOWNIKOWA - definiendum i definiens występuje...

Stylizacje-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 798

innym wyrazem; występuje łącznik „tyle samo co”; definiendum i definiens są w supozycji materialnej...

Definicja równościowa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

) łącznika i definiensa (części definiującej). Definiendum to nie to samo co wyraz definiowany. Definiendum...

Błędy w definicjach

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

) - w dedukcji, gdy w definiensie są wyrazy, które nie wystąpiły: a) w żadnym definiendum poprzedniej definicji...

Definicje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

złożonym z dwóch członów: definiowanego (definiendum) i definiującego (definiens), połączonych spójnikiem...