Staw biodrowy - strona 12

Proces rekreacji referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • mgr Michał Rozpara
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 231
Wyświetleń: 7784

funkcjonalną mięśni brzucha, grzbietu i lędźwi oraz gibkości stawów biodrowych. OCENIAJĄCE SPRAWNOŚĆ SPECJALNĄ...

Biomechanika cz.2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Leszek Nosiadek
 • Biomechanika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2933

się nie grzeją. Zmiana ruchomości człowieka wraz z wiekiem: Staw biodrowy zginanie (ruchomośd czynna) 18 – 40...

Okres niemowlęcy - wychowanie dziecka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Małgorzata Kamińska-Czakłosz
 • Biomedyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1274

się nimi. To ważny etap. Koordynacja ręka - stopa zakłada mocne ugięcie stawu biodrowego i kolejny krok w rozwoju...

Metodyka zajęć hipoterapeutycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1463

biomechaniczne pozwalają na tre­ning tułowia w sytuacji typowej dla chodu z odciążeniem stawów biodrowych i nóg...

Biomedyka - pytania i odpowiedzi - kolokwium

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2191

. Metoda ta ujawnia jednak równocześnie zakres ruchu w stawach biodrowych, stad nie należy jej stosować...

Układ kostny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2051

. warg łącznotkankowych występujących na brzegach panewek stawowych (staw biodrowy) oraz guzków...

Trzewia układ nerwowy

Pobrań: 63
Wyświetleń: 1400

99. Budowa ogólna jamy ustnej Jama ustna dzieli siê na przedsionek i jamê ustn¹ w³aœciw¹. Wejœcie do przedsionka stanowi szpara ust, ku ty³owi przed³u¿a siê w cieœñ gardzieli, która ³¹czy jamê ustn¹ w³aœciw¹ z gard³em. Przedsionek jamy ustnej to szczelina w kszta³cie podkowy, od przodu ograniczona w...

Wszystko

 • Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2177

płasko) -staw kolanowy - zgięcie do 40 wyprost 0 (oderwanie pięty) -staw biodrowy - zgięcie do 20 wyprost...