Sitowa - strona 4

Analiza granulometryczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2240

wykonuje się metodą sitową, a w gruntach spoistych najczęściej stosuje się metodą areometryczną. Pozwala...

Połączenia międzykomórkowe - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2296

(szerokie otworki w ścianach komórek stykających się ze sobą powierzchnią boczną) a w rurkach sitowych łyka...

Analiza granulometryczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Szcześniak
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

wykonuje się metodą sitową, a w gruntach spoistych najczęściej stosuje się metodą areometryczną. Pozwala...

Uziarnienie gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2184

uziarnienia gruntów stosuje się dwie metody: -Sitową dla żwirów i piasków o uziarnieniu powyżej 0.07 mm...

Klasyfikacja gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805

sitową, analizę sitowo-areometryczną, analizę pipetową. Grunty, na wykresie uziarnienia, zawierające...

Doły i jamy czaszki

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2121

oczodołową kości czołowej; blaszkę sitową kości , trzon i skrzydła mniejsze kości klinowej. Do mózgowej...

Geotechnika - kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

sitowej określić z jakim gruntem mamy do czynienia (w tym chyba trzeba również umieć posługiwać...