Siła elektrodynamiczna - strona 3

Opracowanie wykładu z fizyki

  • Politechnika Poznańska
  • dr Ewa Chrzumnicka
  • Fizyka
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1449

magnetyczne w danym punkcie. Mierzymy ją stosunkiem maksymalnej wartości siły elektrodynamicznej do iloczynu...

Podstawy eksploatacji technicznej - wykłady

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
  • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5131

mają na powierzchni potencjał sił elektrodynamicznych wywołanych drganiem atomów powierzchniowych. Adhezja - Miejscowe...

Fizyka - podstawy (UR Kraków)

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr hab. Jóżef Mazurkiewicz
  • Fizyka
Pobrań: 441
Wyświetleń: 6531

w odległości 1m spowoduje, że przewodniki będą oddziaływały na siebie siłą elektrodynamiczną wynoszącą 2∙10-7N...