Set point

Gorączka - omówienie, sem I-IV

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Iwona Puzio
  • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

cieplnych Temperatura jest zależna od wartości wzorca podwzgórzowego (set point) Podanie leków...

BPZ

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr hab. Piotr Łaszczyca
  • Biologiczne podstawy zachowania
Pobrań: 917
Wyświetleń: 5166

stanu środowisko punkt nastawczy (set point) błąd sterowania (odchylenie) detektor / komparator sygnał...

Automaty

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Automatyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3654

jest wystarczający. Naley podkreślić, e sterownik jest w warstwie bezpośredniej, natomiast wartość zadająca (ang. set...