Rozmyślanie przemyskie - strona 2

Średniowieczna pieśń religijna polska

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Roman Krzywy
  • Historia literatury polskiej
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1701

skłonić do rozważań nad Męką Pańską, współczucia i naśladowania, np. Rozmyślania przemyskie (XV w.), Żywot...

Najwybitniejsi polscy bibliolodzy XIX i XX w

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Nauka o książce i bibliotece
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5439

Literackich. wydawca zabytków literatury średniowiecznej ( m.in. 1952 -Rozmyślanie przemyskie, 1953 - Kazania...

Zestawy egzaminacyjne ze staropolski

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2317

antyk, średniowiecze I 1.Kaznodziejstwo w średniowieczu na tle tradycji europejskiej. 2.Horacjanizm w twórczości Kochanowskiego. Imitacja i emulacja- omów na wybranych przykładach. 3.Trop.1.Nauczanie religijne wśród chrześcijan, uprawiane początkowo przez Apostołów i pierwszych biskupów, rozpowszech...

Historia literatury średniowiecze-barok

  • dr hab. Maria Barłowska
  • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 4291

Ponadto notatka porusza zagadnienia takie jak: publicystyka jako sztuka wymowy, O Poprawie Rzeczypospolitej, Jan Kochanowski – życiorys, pieśni, fraszki, treny, Psałterz Dawidów, Odprawa Posłów Greckich, poemat Zuzanna, Dziki Mąż, Łukasz Górnicki, Dworzanin Polski, Klemens Janicki, Księga Żalów, Mi...