Relacja odwrotna - strona 3

note /search

Psychologia analityczna - Jung

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1491

jest energii psychicznej w obszarze świadomości, tym więcej jest jej w obszarze nieświadomości —relacja...

Psychologia analityczna

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Psychologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 6076

jest energii psychicznej w obszarze świadomości, tym więcej jest jej w obszarze nieświadomości —relacja...

Mikroekonomia - koszt alternatywny

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3654

kształtujących popyt i podaż oraz tzw. prawa popytu i prawa podaży. POPYT to zależność (relacja ) odwrotna...

Badania operacyjne, wykład 6

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

ekstensywnej można przedstawić w takiej samej postaci strategicznej, nie zachodzi jednak relacja odwrotna...

Klasyfikacja teorii osobowości

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2359

użyteczności dotyczy relacji mię­dzy właściwościami i stanami różnych obiektów a ich zachowaniem oraz relacji...

Bilans finansowy przedsiębiorstwa

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

początkowy + stan końcowy średni stan majątku =     2 Relacją odwrotną do wskaźnika obrotowości majątku TAT...

Bilans - Aktywa obrotowe

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1351

początkowy + stan końcowy średni stan majątku =     2 Relacją odwrotną do wskaźnika obrotowości majątku TAT...