Przyczepa - strona 26

System podatkowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2954

o ładowności powyżej 12 ton, -ciągniki siodłowe i balastowe -przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton...

Ubezpieczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2093

, motorowerów, przyczep podlegających rejestracji, większości pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów...

Osteologia-stawy

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Teologia ciała
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3073

wew - 45 stopni Więzadła 1. w. biodrowo - udowe od k. biodrowej do k. udowej przyczep początkowy trzon...

Podatki

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2828

, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep o ładowności powyżej 5 ton oraz autobusów. Stawki...

Turystyka - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Strzembicki
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4648

- Turystyka hotelowa - Turystyka parahotelowa (wykorzystująca np.: drugie mieszkania, kempingi, przyczepy...

Budownictwo komunikacyjne - rozporządzenie ministra transportu

 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2135

[ p i c ]  Dz.U.99.43.430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 14 maja 1999r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca...