Przewód uziemiający - strona 2

Sieci Lokalne

  • Politechnika Warszawska
  • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

) Jest to skrętka ekranowana za pomocą folii z przewodem uziemiającym. Przeznaczona jest głównie do budowy sieci...

Sieci Lokalne 2

  • Politechnika Warszawska
  • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

foliowana (FTP – Foiled Twisted Pair) Jest to skrętka ekranowana za pomocą folii z przewodem uziemiającym...

Bezpiczeństwo bydynków

  • Politechnika Warszawska
  • dr Małgorzata Walas
  • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2688

o napięciu powyŜej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej...

Sieci opracowanie 2

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 644

z przewodem uziemiającym. Przeznaczona jest głównie do budowy sieci komputerowych umiejscowionych w ośrodkach...