Przesiąkliwość - strona 5

Sprwko z ceramik

  • Politechnika Śląska
  • Materiały budowlane
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4200

: jednolita masa wynosi ok. 1,4 kg 10)Oznaczenie przesiąkliwości dachówek Przygotowanie próbek: • Wysuszyć...

Zaliczenie ćwiczeń - kompendium

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • dr inż. Tomasz Tracz
  • Materiały budowlane
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4158

– przesiąkliwość – mrozoodporność – przewodność cieplna – odporność ogniowa 6.2.Właściwości mechaniczne...

Materiały budowlane egzamin (ćwiczenia+wykłady)

  • Politechnika Śląska
  • Materiały budowlane
Pobrań: 616
Wyświetleń: 8085

1 i 2 dla studentów politechniki śląskiej, studia dzienne, plik .DOC 2. WYROBY CERAMICZNE Wyroby ceramiczne otrzymuje się przez formowanie i wypalenie gliny w tem 850- 1000 C. Glina, która podstawowym składnikiem jest minerał ilasty kaolin w tej tem przestaje być plastyczna.Nazwa typ wymiary współ...