Power Supply

Stabilizatory sprawdzian

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Maciej Juniewicz
  • Elektrotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

± 0,003) [V/V] SPIS PRZYRZĄDÓW: zasilacz PC Power Supply P316 (019-I21-N-3647/IVh) opornik dekadowy DR4b...

ABCs of ADCs

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Inadequate Supply Bypassing • • • • Noise Can Enter Via The Power Supply Specified PSRR Is A D.C. Measurement...

Low Cost, 4-Channel, 16-Bit

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

a single 5 V power supply. It contains two low noise, wide bandwidth, track-and-hold amplifiers that allow...

Systemy bezpiecznego zasilania

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr inż. Wojciech Mąka
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

UPS (ang. Uninterruptible Power Supply), które zabezpieczają zasilane zasoby w ograniczonym czasie...

Strukturalne podstawy reakcji świetlnych fotosyntezy-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Enzymologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

STRUKTURALNE PODSTAWY REAKCJI ŒWIETLNYCH FOTOSYNTEZY POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI 445 TOM 34 2007 NR 3 (445–476) STRUKTURALNE PODSTAWY REAKCJI ŒWIETLNYCH FOTOSYNTEZY* STRUCTURAL BACKGROUND OF PHOTOSYNTHETIC LIGHT REACTIONS Maciej GARSTKA Zak³ad Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Uniwer...